Domeinen: Een domein overdragen

Om uw domein te mogen overdragen dient u aan D-Hosting de overdracht schriftelijk te melden. In uw brief moet u minimaal de volgende zaken opnemen of bijvoegen:

  1. Domein of domeinen die overgedragen moeten worden (*)
  2. Gewenste overdrachtdatum
  3. NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer nieuwe eigenaar
  4. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de huidige Administratief Contact (huidige eigenaar) van de domeinen. Gebruik hiervoor de app KopieID zodat BSN en documentnummer afgeschermd zijn.
  5. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de nieuwe Administratief Contact (toekomstige eigenaar) van de domeinen. Gebruik hiervoor de app KopieID zodat BSN en documentnummer afgeschermd zijn.
  6. Ondertekening van de brief door zowel de huidige als de nieuwe eigenaar

(*)LET OP: alleen domeinen die vermeld worden in uw brief worden overgedragen, eventuele andere (niet vermelde) domeinen die u eventueel bij D-Hosting heeft draaien blijven doorlopen onder de huidige naam.

Stuur dit alles - bij voorkeur aangetekend - naar:

D-Hosting
T.a.v. Afd. Domeinregistratie
Regenboog 78
3162 XA Rhoon

Uiteraard mag de brief ook digitaal naar ons verzonden worden.
U kunt de documenten mailen naar sales@d-hosting.nl.

Doorgaans ontvangt u binnen één werkweek een bevestiging van de overdracht. Mocht u na één werkweek nog geen bevestiging ontvangen hebben, neem dan contact met ons op om te verifiëren of uw overdrachtssverzoek bij ons is aangekomen. Aan niet bevestigde overdrachtsverzoeken kunnen geen rechten ontleend worden.

Mocht bovenstaande procedure niet duidelijk zijn of aanvullende vragen oproepen, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.